Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki

rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i zakończony 31 grudnia 2020 r.: